Jak mohou vypadat rodinná pouta

Ikona času doba čtení 5 min

Sami nejspíš víte, že nový přírůstek do rodiny přináší nejenom mnoho radosti, ale často i nové povinnosti a každodenní stres. Volvo proto zaměstnancům počínaje prvním dubnem nabízí progresivní rodinný program nazvaný Family Bond neboli Rodinné pouto. Automobilka si tímto krokem slibuje nejen podporu rovnocenného rodičovství, ale i budoucí rovné pracovní příležitosti bez ohledu na pohlaví.

Rovnocenné rodičovství bez rozdílu pohlaví posiluje podle Volvo Cars rovnost, rozmanitost a inkluzi v rámci pracovního prostředí, což je přínosné nejen pro zaměstnance-rodiče, ale i pro samotnou automobilku.

Dobrý vzor

Švédsko je pověstné svými sociálními podmínkami, včetně velkoryse řešené rodičovské dovolené. A tak ve Stockholmu běžně natrefíte na skupiny mladých trendy otců poskakujících se svými ratolestmi v parcích nebo posedávajících s dětmi na zádech na kavárenských zahrádkách. Tomuto modernímu fenoménu se přezdívá „lattepappa“ (latté tátové) a vzešel právě z tamějšího progresivního systému rodičovské. 

Na úspěšnou státní politiku navazuje program Family Bond pro všechny zaměstnankyně a zaměstnance Volvo Cars ve světě. Tedy i pro ty české. Family Bond (Rodinné pouto) nabízí všem pracujícím pro společnost alespoň jeden rok rodičovskou dovolenou. V rámci „mateřské“ po dobu 24 týdnů dostávají 80 % výše své mzdy. Rodičovská dovolená se vztahuje vždy na jednoho z rodičů, který ji může čerpat kdykoli v průběhu prvních tří let rodičovství. 

Myšlenka programu Family Bond se zrodila z víry, že pro Volvo jsou její lidé nositeli změny a že úspěch společnosti je přímým důsledkem rozmanitého pracovního prostředí, kde spolu lidé spolupracují.

„Chceme vytvořit kulturu, která podporuje rovnocenné rodičovství bez ohledu na pohlaví,“ uvádí v oficiálním prohlášení generální ředitel Håkan Samuelsson. „Podporování rodičů ve vytvoření rovnováhy mezi prací a rodinou přispívá k setření rozdílů mezi pohlavími. Současně tento přístup umožňuje každému budovat vlastní úspěšnou kariéru.“ 

Na svém LinkedInu později vše rozvinul úvahou: „Důvody, proč si lidé kupují určitou značku automobilu, se mění. Dříve to bylo kvůli koženým sedadlům nebo koňské síle. Dnes vybírají podle toho, zda značka zastává stejné hodnoty jako zákazník. Hodnoty jsou novou koňskou silou.“

Håkan Samuelsson: „Rovnocenné rodičovství bez rozdílu pohlaví posiluje podle Volvo Cars rovnost, rozmanitost a inkluzi v rámci pracovního prostředí, což je přínosné nejen pro zaměstnance-rodiče, ale i pro samotnou automobilku.“

Benefit pro zaměstnance i pro firmu

Na otázku, proč se k tomuto kroku automobilka rozhodla, srozumitelně odpovídá i ředitelka pro korporátní funkce Hanna Fager. „Family Bond představuje více než jen novou politiku rodičovské dovolené. Je ztělesněním kultury a hodnot naší společnosti.“ A dodává: „Chceme stát v čele proměny našeho průmyslu a nastavit nový globální standard v oblasti péče o lidi. Rozhodnutí poskytnout všem našim zaměstnancům možnost čerpat placenou rodičovskou dovolenou přispěje ke zmenšení rozdílů mezi pohlavími. Tím současně získáme rozmanitější pracovní sílu, což se následně projeví zvýšením výkonu a posílením našeho podnikání.“

Krok k rozhodnutí využít rodičovskou dovolenou coby základ pro vybudování pevného pouta v nové rodině se Volvo Cars snaží svým zaměstnancům usnadnit nastavením programu Family Bond jako výchozí volby.

Všichni cyničtí škarohlídi by si měli uvědomit, že politika rodinných pout Family Bond není žádným sociálním inženýrstvím ani žádný pokus – omyl. Vyjma švédské legislativy vychází i z pečlivě zmapovaného pilotního projektu automobilky, který se v regionu EMEA (souhrnně Evropa, Afrika, Blízký východ) uskutečnil před dvěma roky. Zúčastnily se jej desítky zaměstnanců Volvo Cars, včetně jednoho mužského zástupce z České republiky. V rámci tohoto úvodního programu 46 % všech žadatelů bylo právě z řad spokojených otců.

Zástupci automobilky také doufají, že postupně opadnou běžné (a logické) obavy zaměstnanců. Například, že budou v některých zemích čelit kulturním předsudkům. Nebo že během půlroční absence ztratí svou práci a sociální vazby. Volvo Cars garantuje, že každý zaměstnanec využívající program Family Bond se vrátí na stejnou, případně na podobnou pozici a za týchž platebních podmínek. 

Jen „nabídka možnosti“ podle Volva nestačí. Aktivní podpora a povzbuzení pomohou lépe nastartovat potřebnou kulturní změnu, která je nutná k tomu, aby byla rodičovská dovolená pro oba rodiče přijata jako nová „norma“. Rozhodnutí je však samozřejmě na každém ze zaměstnanců.

Rovnost, diverzita, inkluze

Politika rovnosti, diverzity a inkluze je odrazem života v jednadvacátém století, ať už se to někomu líbí, nebo ne. Family Bond se vztahuje na všechny zákonně registrované rodiče, a to včetně rodičů adoptivních, pěstounů, náhradních rodičů i párů stejného pohlaví. (S přihlédnutím k tomu, že v některých zemích nemají všichni noví rodiče na státem placenou dovolenou nárok nebo jsou některé skupiny vyloučeny, což se vztahuje hlavně na otce.) 

Třeba budou mít jednou větší…

Dodejme, že čtyřiadvacet týdnů rodičovské dovolené pro ženy i muže je skutečně velkorysou zaměstnaneckou nabídkou. Například automobilka Ford nabízí hrazenou rodičovskou dovolenou do osmi týdnů, General Motors nanejvýš dvanáct týdnů. Na kolik to Volvo Cars vyjde, automobilka neoznámila a ani to nemá v plánu komentovat. 

Rodinná pouta v podání Volvo Cars jsou zkrátka daleko víc než jeden populární televizní seriál…

Tomáš Otta představil jednu z liní udržitelnosti z pohledu společnosti Volvo Cars (s doprovodem jejích obrazových materiálů).