Vše pro rodinu

Volvo uhradí zaměstnancům 6 měsíců rodičovského pracovního volna.

Ikona času doba čtení 7 min

Automobilka Volvo Cars spustila program nazvaný Family Bond. V rámci něj umožní svým zaměstnancům čerpat až 6 měsíců placeného rodičovského pracovního volna. Muži i ženy bez rozdílu během této doby dostanou 80 % své základní mzdy. Smyslem je podpořit rodiny v jedné z nejdůležitějších etap života a zároveň narovnat podmínky pro všechny bez ohledu na jejich rodinný stav, pohlaví či sexuální orientaci.

Mnozí to cítí stejně: když se rozhodneme založit rodinu, je nezbytné významně upravit svůj pracovní život. Je samozřejmé, že žena musí práci na čas opustit, ale není přitom nutné, aby se vzdala kariéry – zásadní je přitom sladění osobního a pracovního života, při němž hraje důležitou roli přístup zaměstnavatele.

Volvo pro život – činy místo slov

Společnost Volvo Cars v tomto směru dlouhodobě vytváří podmínky tak, aby rodinný život nebyl v rozporu s profesním rozvojem. Novinkou je ojedinělý program pro všechny rodiče: po narození dítěte automobilka umožní čerpat až půl roku placeného rodičovského pracovního volna. V jednotlivých zemích je podpora rodičů a možnost zůstat s dětmi různá, odlišné jsou také sociální a finanční podmínky. Proto nový program platí celosvětově a jeho cílem je umožnit rodičům, aby se už nemuseli rozhodovat mezi svým soukromým a pracovním uplatněním.

Jedná se zároveň o unikátní příklad stanovení rovných podmínek pro všechny zaměstnance. Podpora se týká jak biologických rodičů, tak párů, které se rozhodnou dítě osvojit. Čerpat ji mohou manželé, ale také partneři stejného pohlaví. Volvo tím ukazuje, jak lze minimalizovat genderové rozdíly. Oba rodiče se mohou společně věnovat rodinným povinnostem a přitom si zachovat úspěšnou kariéru nebo příjem důležitý pro chod rodiny.

„Vnímám tento program hlavně jako benefit pro vztah otce k dítěti. Muž se díky němu může na tatínkovskou roli napojit naplno a nemusí myslet na práci.“

Pavel Kunčík

Přínos tohoto kroku je na všech úrovních: z rodičů spadne stres z toho, kdo a jak zajistí péči o dítě a zda nebude mít narození či osvojení potomka negativní vliv na finanční podmínky rodiny, zároveň je však zcela zásadní pro navázání pevných pout v rámci rodiny. Společně trávený čas má přispět k psychické pohodě, která je důležitá jak pro oba rodiče, tak pro dítě. Navíc má zásadní vliv na utváření vzorců i v pokročilejším věku.

Nejmenší děti rodiče potřebují

Psychologové dlouhodobě upozorňují na to, že první roky a zejména měsíce života mají mimořádný význam pro utváření psychických vlastností osobnosti. Řadí se sem vztah k nejbližším lidem, citové vazby a vývoj zásadních vzorců, které mají vliv na psychosociální vlastnosti, ale i nemoci.

Zjednodušeně řečeno, dítě, které nemá trvale takzvaného primárního pečovatele, ideálně matku, popřípadě otce, zažívá existenční nejistotu, která se negativně a nevratně odrazí na jeho psychickém vývoji až do dospělosti. To opakovaně prokázaly psychologické studie v zahraničí i v České republice, kde se této otázce dodnes věnují přední kapacity v oboru, protože se naše země jako jedna z posledních potýká s nadměrným prosazováním institucionalizované péče.

„Je fajn, když má člověk možnost jít alespoň nějaký čas s dětmi a s partnerkou po té stejné cestě. Navnímat, jak to doma funguje. Pak dokáže lépe chápat, že i ona je unavená.“

Pavel Kunčík

A pokud jsou s dítětem oba rodiče, je pocit bezpečí a sounáležitosti ještě umocněn. Krok Volva je o to důležitější, že s péčí o nejmenší děti už dnes nepomáhají prarodiče nebo nejbližší rodina jako dříve, protože jsou si vzdáleni – a to často nejen geograficky, ale například i věkem, mnohem aktivnějším životem dnešních seniorů a dalšími společenskými vlivy.


V období, kdy je pro dítě přítomnost blízké osoby nejdůležitější, nemusejí ani tátové jako Pavel Kunčík volit mezi rodinou a kariérou.

Dítě, nebo kariéra? U Volva obojí.

Jedněmi z důvodů pro brzké docházení dítěte například do jeslí bývají snaha udržet si zajímavou pozici v práci nebo finanční tíseň rodiny. Případně pochyby, zda rodičovství nezabrání dalšímu rozvoji kariéry. Většina psychologů i dětských pedagogů se však jednoznačně shoduje, že nejmenší děti by měly trávit počátek svého života v rodině, protože sebelepší instituce mámu ani tátu nenahradí.

Stejně tak personalisté připomínají, že úspěšná kariéra více než na rodinných podmínkách závisí na každém z nás a schopnostech skloubit různé potřeby. Finanční podpora rodičů ze společnosti Volvo dává rodičům lepší možnost k zajištění chodu rodiny a strávení s malým dítětem co nejvíce času. Protože jak připomínají autoři tohoto ojedinělého programu – společně strávený čas je spolu se zdravím tou nejcennější komoditou, jakou máme, zvláště v dnešní uspěchané době.

„Pro kariéru jsou důležité všechny naše lidské vlastnosti, které hrají dohromady harmonický koncert. A právě rodina a péče rodičů v raném dětství učí dítě sebedůvěře a schopnosti uplatnit se v životě,“ připomíná PhDr. Petra Winnette, Ph.D., která se věnuje vývojové neurovědě a biologické psychologii raného vývoje.

„Jsem velmi ráda za tuto možnost,“ říká Nela Vaš ze společnosti Volvo Car Czech Republic. „Svou práci mám ráda a vždy jsem plánovala brzy se vrátit. Čerpání tohoto benefitu mě ale přimělo zpomalit a naplno se několik měsíců věnovat své nové roli a dceři. Lépe se cítím v roli pracující matky, ale jsem ráda, že jsme měly čas jen pro sebe.“


Tak Volvo vnímá lidskou stránku udržitelnosti: spokojený rodič = spokojený zaměstnanec. Jak potvrzuje Nela Vaš: „Jsem ráda, že jsme měly čas jen pro sebe.“

Možnost být s rodinou po narození potomka využil i Pavel Kunčík. „Moci se věnovat naplno rodině, když je to nejvíc potřeba, je úžasný přínos. Takto dlouhá dovolená je také silná podpora rodiny jako celku i partnerského vztahu obou rodičů. Významně to podpořilo kvalitu našeho rodinného života,“ vysvětluje Pavel. „Pracuji pro Volvo už dlouho, takže vím, jakou má kulturu, že lidé jsou na prvním místě. Když ale člověk daný benefit skutečně využije, je to ještě vyšší level. Najednou vidí, že je to vážně reálné.“

Volvo opět ukazuje cestu

Spokojený zaměstnanec a rodič je současně efektivnější a klidnější v obou rolích a finanční výpomoc při narození nebo osvojení dítěte představuje zásadní příspěvek pro vybudování pevných vztahů – v rodině i ve firmě.

Volvo je tak opět inspirací pro další společnosti a současně tím otvírá debatu o tom, jak umožnit pracujícím lidem lépe sladit potřeby rodiny a dětí s pracovním životem.

Nejcennější komodita? Čas…

Vedle zdraví je právě čas to nejdůležitější, co máme. Volvo připomíná, že čas společně strávený s dětmi a našimi nejbližšími to ukazuje nejlépe. Děti nemyslí na to, co bude zítra nebo pozítří, hlavní je stávající prožitek – tady a teď. A tím mohou být inspirací i pro dospělé.

Inspirativní zaměstnanecký program představil Jan Toman s fotografiemi Petry Doležalové.