Když sport pomáhá

Ikona času doba čtení 4 min

Běžecké závody, odkaz Olgy Havlové a značka Volvo. Zdánlivě nesourodé pojmy, které však mají jedno společné: snahu být prospěšný a pomoci tam, kde je třeba. Tentokrát podáváme pomocnou ruku rodinám, které se ocitly v tísni. 

Volvo Car Czech Republic je již druhým rokem partnerem Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové, jemuž zapůjčuje vůz své značky. Nadace pomáhá zejména handicapovaným a znevýhodněným s lepší integrací do společnosti. V letošním roce se na poli charitativní sbírky chystá novinka: první ročník Běhu dobré vůle. Běžci se srdcem na dlani se sešli v Praze ve čtvrtek 12. září pod letohrádkem Hvězda.

V běhu na pomoc opuštěným dětem a rodinám bez domova nechyběl tým z Volva

Pomáhat, kde je třeba

Olga Havlová zasvětila velkou část života podpoře a ochraně lidských práv osob vyloučených ze společnosti, lidí odsunutých na její okraj. Činila tak neokázale a velkoryse. Vzápětí po sametové revoluci, již začátkem roku 1990, založila s přáteli z Charty 77 v tradici Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných Výbor dobré vůle, který se o dva roky později stal Výborem dobré vůle Nadací Olgy Havlové. 

Olga Havlová

Nadace si vytkla za cíl podporovat opuštěné, zdravotně postižené a diskriminované spoluobčany a pomoci jim v opětovném začlenění do společnosti. Výbor také uděluje každoročně postiženým činným na poli sociální péče Cenu Olgy Havlové.

Už v roce 1979, v časech tuhého komunismu, Olga Havlová v rozhovoru s Evou Kantůrkovou prohlásila: „Neuznávám, když se říká: tamti jsou normální, tito jsou nenormální. Chovám se podle toho, co si myslím. Člověk má dělat to, nač má sílu. Co umí dělat dobře.“

Hranice sportovní i osobní

Stejné přesvědčení zastává také další z patronů čtvrtečního charitativního běhu, úspěšný triatlonista a propagátor dětského sportování Tomáš Slavata. On sám vyrůstal v neutěšených podmínkách plných násilí a alkoholové závislosti. Bludný kruh bezmoci a nepřízně osudu se mu podařilo rozetnout právě díky sportu. Postavil se všem stávajícím stereotypům a přesvědčil úřady, aby mu svěřily výchovu jeho dvou synovců odložených do dětského domova. 

„Člověk má dělat to, nač má sílu. Co umí dělat dobře.“

Olga Havlová

Tomáš Slavata

Nestačilo mu ale pomáhat jen ve své vlastní rodině: kromě jiného založil oddíl Atletika Řepy, kde seznamuje nejen znevýhodněné děti s touto královskou disciplínou. Na svém vlastním příkladu je učí nabýt sebevědomí a získat si respekt svého okolí.

Běh dobré vůle

Jako prostředek pro boj s nepřízní osudu si Tomáš Slavata zvolil sport. Prostřednictvím sportu se již ve Výboru dobré vůle – Nadaci Olgy Havlové aktivně pomáhá, jen v roce 2018 přispěli sportovci několika stovkami tisíc korun.

Zářijový charitativní běh ovšem poprvé ponese přímo jméno nadace. Veškerý výtěžek ze startovného obdrží rodiny, které se ocitly v nepříznivé situaci a potýkají se například se ztrátou bydlení či s domácím násilím.

Na stránkách nadace si každý může přečíst i konkrétní příběhy těch, kterým právě finance a podpora od Výboru dobré vůle pomohly vytvořit záchrannou životní síť. Ať už formou uhrazení dočasného ubytování, nebo třeba zajištěním každodenních potřeb dospělých a zejména dětí.

Sdílíme hodnoty

Značka Volvo je hrdým partnerem Výboru dobré vůle Nadace Olgy Havlové. Kromě sdílení podobných hodnot nás spojuje ještě podobná záliba. Možná jste netušili, že jeden z typů sportovního běhu, orientační běh, započal svou historii právě ve Skandinávii. První závod v tomto sportu se konal již v roce 1897 v norském Oslu a jeho obliba se rychle rozšířila i do Švédska a Finska.

O přínosné akci přináší zprávu Anita Blahušová. Fotografie poskytly Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové, 123RF, Stage 7 Photography, Morgan Sarkissian a archiv Volvo Cars.