Společensky odpovědné investování

Ikona času doba čtení 5 min

Zodpovědný přístup uplatňujeme v životě každý den: třídíme odpad, omezujeme jednorázové plasty, šetříme vodou a snižujeme svoji uhlíkovou stopu. Rozvoj udržitelných řešení však můžeme podpořit také finančně, a dokonce na tom vydělat.

Vložte prostředky do projektů, které chrání naši budoucnost

Investor se logicky dívá po příležitostech, které mu mohou přinést zisk. Zároveň však může mít také vysoké nároky na dodržování sociální a environmentální odpovědnosti firem, do kterých investuje: tam, kde je to možné, se vyhnout projektům, které jsou spojeny s těžbou fosilních zdrojů, a tedy nevratným poškozením krajiny… 

Dynamický rozvoj moderních technologií nabízí celou řadu příležitostí, v nichž může investor podpořit nápady, které pomohou planetě. Třeba v těch oblastech, do kterých svůj zrak a zájem upírá automobilka Volvo Cars: elektromobilita, akumulace energie, obnovitelné zdroje nebo recyklace.

Krátkodobý trend, nebo nový standard?

Investoři stále častěji berou v potaz, jak moc „udržitelně“ se chovají společnosti, do nichž investují. Podle průzkumu Morgan Stanley je to zásadní otázka až pro 84 % z nich. Za několik posledních let vzrostly tyto tzv. ESG investice (z angl. Environmental, Social, Governance – životní prostředí, společnost, řízení firmy) o téměř 12 %. A jen v Evropě je takto spravováno už 476 miliard eur.

„Téma udržitelného rozvoje je z pohledu investorů velice perspektivní oblast. Často se setkáváme například s fondy investujícími do moderních environmentálních technologií, ale nejde zdaleka jen o sektor životního prostředí. Fondy zaměřené na investování v oblasti ochrany životního prostředí nebo další společensky odpovědné aktivity vyhledávají příležitosti napříč všemi sektory,“ vysvětluje generální ředitel NN Investment Partners v ČR Jan D. Kabelka.

Volvo 360c
Koncept autonomního vozu Volvo 360c nabízí novou dimenzi dopravy, která šetří čas cestujících stejně jako životní prostředí.

Udržitelná mobilita 

Investice v souladu s principy udržitelného rozvoje přináší nové příležitosti. Dnes již bylo vyvráceno, že by tyto odpovědné investice měly nižší výnos než investice „klasické“. Příkladem může být udržitelná mobilita, kterou již automobilky chápou jako cestu budoucnosti. Nejde jen o experimentální či zcela okrajový segment trhu. Nabízí se celá řada technologických firem a startupů, které se pustily do vývoje lepších baterií, nabíjecí infrastruktury nebo sdílení automobilů – ideálně také v kombinaci s autonomním řízením. Právě tyto technologie mohou pomoci snížit závislost dopravy na spalování ropy, a pomoci tak světu řešit změny klimatu.

A není to jen Volvo, které vidí budoucnost v čistší mobilitě. K novým technologiím v automobilovém průmyslu směřují i strategie, které počítají s ústupem vozů s naftovými i benzínovými motory. Jednou z nich je globální požadavek na redukci vypouštěných emisí, ale jde také o cíle evropských států, Číny a dalších zemí, které počítají s nástupem udržitelné mobility.

Investice do projektů, které pomohou snížit množství emisí, mohou být zajímavou investiční příležitostí. V uplynulých 10 letech překonal index MSCI Europe ESG Leaders „obyčejný“ index MSCI Europe sedmkrát! Finanční zisk však není jediným úspěchem vložených prostředků. Financování odpovědných firem pomůže rozvoji byznysu a zachování přírody pro další generace.

„Téma udržitelného rozvoje je z pohledu investorů velice perspektivní oblast.“

Jan D. Kabelka, NN Investment Partners

Udržitelně a eticky

Pojmy odpovědnost a udržitelnost však nezahrnují pouze postoj a chování vůči životnímu prostředí. V širším měřítku se týkají také oboru činnosti firmy, která se ocitne v investorském hledáčku, její zaměstnanecké politiky, chování vůči obchodním partnerům i klientům… Zde všude je prostor pro ověření všeobecně platných morálních principů v praxi. I tuto stránku udržitelnosti je důležité sledovat před navázáním jakékoli formy spolupráce a odpovědný investor před chováním neslučujícím se s těmito principy při svém výběru nezavírá oči. 

Společnosti Volvo Cars a Varjo, do níž automobilka investovala prostřednictvím Volvo Cars Tech Fund, přicházejí se světovou novinkou: vývoj automobilů s pomocí technologie pro smíšenou realitu.

Možná i to je jeden z důvodů vzrůstajícího úspěchu a vlivu společnosti Volvo Cars. Výše uvedené aspekty a principy udržitelnosti ve všech směrech – od ekologie po sociální oblast – má na zřeteli nejen samotná společnost při volbě svých partnerů a dodavatelů, ale i její Volvo Cars Tech Fund při výběru nadějných start-upů a firem. Tak, aby investice byla nejen pro všechny zúčastněné ekonomicky přínosná, ale aby takové spojení bylo z těch, za které se investor nemusí stydět.

Nahlédnutí do světa investic s morálním přesahem za doprovodu snímků z archivu Volvo Cars zprostředkoval Lubomír Vystavěl.