Volvo rodičům

Šest měsíců placené rodičovské pro zaměstnance automobilky.

Ikona času doba čtení 4 min


Všichni rodiče se jistě shodnou, že být doma s malým dítětem přináší velkou radost, ale i starost. Pokud vám však zaměstnavatel vyjde vstříc tak, jak se tomu děje ve Volvo Cars, pro radost zbyde mnohem víc prostoru.


Švédský model švédské firmy

Malý krok pro společnost Volvo Cars, ale velký skok pro rodiče: zaměstnanci švédské automobilky z regionu EMEA (pokrývá Evropu, země Středního východu a Afriky) můžou od nynějška profitovat z nově zavedené genderově neutrální placené rodičovské dovolené. Matky a otcové budou moci využít šest měsíců pobytu doma se svým potomkem a pobírat přitom během péče osmdesát procent svého běžného platu.

Volvo je ke svým zaměstnancům štědřejší než mnohé státní sociální systémy. V rámci automobilového průmyslu je na poli podpory v rodičovství první vlaštovkou (i když rozsahem nabídky bychom mohli hovořit spíše o orlu). Nová politika se inspirovala národní legislativou v domovině automobilky, ve Švédsku, které je svými velkorysými opatřeními a četnými benefity týkajícími se rodičovské dovolené proslulé. 


Tátové, nástup!

Většina zemí sdružených v regionu EMEA samozřejmě nějaký druh rodičovské podpory nabízí, mezi jednotlivými regiony jsou však značné rozdíly. A také v možnostech pro matky a pro otce (obvykle v neprospěch otců). Že rodičem malého dítěte není jen matka, ale že i otec má srovnatelná práva a povinnosti, pochopili jako první právě ve Švédsku. 

Již v roce 1974 se zde z původně mateřské stala rodičovská dovolená, stejné právo zůstat doma se svým dítětem za finanční podpory státu tak získali oba rodiče. V devadesátých letech pak s podporou otcovské péče zašli Švédové ještě o krok dál, když zavedli pravidlo třiceti dnů. Těchto placených třicet dnů se z celku dovolené „ukrojilo“ pro druhého rodiče, především právě pro tatínky. A aby je stát motivoval tuto možnost skutečně využívat, pak pokud z jakéhokoli důvodu na měsíc tátové k mimču „nenastoupili“, dovolená bez náhrady propadla. 


Ve Volvu mohou nyní rodiče zůstat s novorozenci doma až šest měsíců a pobírat přitom osmdesát procent svého běžného platu.

Dnes rodičovská dovolená ve Švédsku trvá až 480 dní, oba rodiče se o ni ale musejí patřičně podělit. Ze třiceti se stalo devadesát dní, a švédští tatínci tak mohou strávit se svými dětmi doma až čtvrt roku. Opatření nese ovoce – dlouholeté zkušenosti prokazují, že vztah otců k jejich potomkům se tím mění a prohlubuje.

Rodič – slovo genderově neutrální

Mluvíme stále o matkách a otcích, rodina však má v dnešním světě mnoho rovnocenných podob a společnost Volvo Cars se snaží nevnímat rodinu tradičním prizmatem jen jako nukleární jednotku heterosexuálních rodičů a jejich vlastních dětí. Rodinná politika Volva je otevřená a genderově neutrální a jejím cílem je zahrnout i rodiče stejného pohlaví nebo rodiče adoptovaných dětí.


EMEA jako pilotní projekt

Rovnoprávná rodičovská politika, jak ji prosazuje společnost Volvo Cars, má tak mimo jiné potenciál oživit trh práce pro ženy a nabídnout jim lepší kariérní příležitosti včetně omezení existujících platových rozdílů.

Politika podpory rodičů v regionu EMEA je pro Volvo Cars pilotním projektem. Poté co pomůže objevit a vyřešit případná slabá místa programu ve stávajících zemích, mohl by tento pilot vyústit v zavedení podobných opatření pro všech 43 tisíc zaměstnanců společnosti po celém světě.

Ředitelka lidských zdrojů Hanna Fager

„Jde o jednu z mnoha aktivit, které cílí na upoutání pozornosti a následné udržení různorodého společenství zaměstnanců,“ říká Hanna Fager, ředitelka lidských zdrojů. „Zlepšuje rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem a podporuje čas strávený s rodinou, což odpovídá nastavení Volvo Cars coby progresivní společnosti, v jejímž centru stojí člověk.“

Inspirativní poselství přináší Anita Blahušová, fotografiemi doplnilo Volvo Cars.